Καλώς ήρθατε στην Π.Ο.Ε.Σ.Ε.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών & Συναφών Επαγγελμάτων (Π.Ο.Ε.Σ.Ε.) ιδρύθηκε το 1992 και αποτελεί το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο των επαγγελματιών του χώρου της μαζικής εστίασης και αναψυχής.

Είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε.) και αποτελείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με 3ετή θητεία πανελλαδική εκπροσώπηση.

Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η καλύτερη αντιπροσώπευση των επαγγελματιών και η συνεργασία με τον κρατικό μηχανισμό (Υπουργείο Εργασίας, Ανάπτυξης, Οικονομικών, Εσωτερικών, Κ.Ε.Δ.Ε., Ε.Ο.Τ., Ε.Φ.Ε.Τ., HATTA, Oμοσπονδία Ξενοδόχων, Ομοσπονδία Ζαχαροπλαστών, και λοιπούς φορείς) με απώτερο σκοπό την διευθέτηση των προβλημάτων του κλάδου και τη δημιουργία σχεδίων δράσης και άσκηση πολιτικής.

Αυτή τη στιγμή η Π.Ο.Ε.Σ.Ε. αριθμεί 153 ενώσεις, εκπροσωπεί περίπου 120.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι η μεγαλύτερη Κλαδική Ομοσπονδία  και στις επιχειρήσεις του Κλάδου απασχολούνται περί τους 400.000 εργαζομένους και 300.000 μέλη των οικογενειών.

Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο με Πρόεδρο τον Γιώργο Καββαθά, Α’ Αντιπρόεδρο τον Δημήτρη Παναγιωτόπουλο, Β΄ Αντιπρόεδρο τον Απόστολο Αθανασό, Γεν. Γραμματέα τον Γεώργιο Κουράση, Οικ. Επόπτη τον Μιχάλη Κολιό, Αναπλ. Γεν. Γραμματέα τον Ιωάννη Σταυρόπουλο, και Μέλη με αλφαβητική σειρά τους κ.κ. Αργυρόπουλο Αργύρη, Γκόφα Παναγιώτη, Κοτσαμπά Σωτήρη, Κουζούπη Γιάννη, Σερβίου Δημήτρη, Τσάκο Ιωάννη, Τσαπατσάρη Γρηγόρη, Χαλδούπη Ιωάννη και Χήτο Μιχάλη.

Τα γραφεία μας στεγάζονται στην οδό Καποδιστρίου 24, Αθήνα με τηλέφωνο επικοινωνίας το 210 – 3317.301, fax 210 – 3317.302, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  info@poese.gr

 

 

19Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΕΣΕ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΣΕ για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην ΓΣΕΒΕΕ θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Τρίτη 26 Μαΐου 2015 σε αίθουσα του Ξενοδοχείου ΤΙΤΑΝΙΑ.

Όσα Σωματεία έχουν διενεργήσει εκλογές και δεν έχουν αποστείλει τα Νομιμοποιητικά τους έγγραφα, όπως επίσης και όσα Σωματεία έχουν αποστείλει ήδη τα Νομιμοποιητικά έγγραφα και έχουν ενημερωθεί από την Γραμματεία για τυχόν ελλείψεις, παρακαλούνται όπως τα αποστείλουν άμεσα.

Ο πλήρης φάκελος για τη νομιμοποίηση του Σωματείου πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα ακόλουθα:

  1. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης
  2. Κατάσταση παρουσίας Μελών στη Γενική Συνέλευση
  3. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής (Αρχαιρεσιών)
  4. Πρωτόκολλα ψηφοφορίας
  5. Μητρώο Μελών Σωματείου
  6. Πίνακας Αξιωμάτων (ΔΣ-ΕΕ-Αντιπροσώπων) με πλήρη στοιχεία

Για οτιδήποτε περαιτέρω επικοινωνήστε με την γραμματεία της Ομοσπονδίας 210-3317.301

                          logo efet.fw