Σχετικά με βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σας ενημερώνουμε ότι σχετικά με την βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας ισχύουν τα παρακάτω:

1.      Για εργαζόμενους-μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, προκειμένου για την μετακίνησή τους μπορούν να χρησιμοποιούνται νομίμως εναλλακτικά και τα 2 έντυπα ως προς την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης άδειας κυκλοφορίας, δηλαδή:

Α. Χειρόγραφη βεβαίωση τύπου Α΄ (εκτύπωση από το forma.gov.gr) συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον εργοδότη, με φυσική σφραγίδα αυτού και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος ή

Β. Βεβαίωση άδειας κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ στο eservices.yeka.gr

2.      Για τα Μέλη Οργάνων Διοίκησης και τους Αυτοαπασχολούμενους και Ελ. Επαγγελματίες και Επιτηδευματίες, για την μετακίνησή τους μπορούν να χρησιμοποιούν εναλλακτικά και τους 2 τύπους βεβαιώσεων άδειας κυκλοφορίας, δηλαδή τη βεβαίωση που εκδίδεται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ ή τη βεβαίωση τύπου Α.

3.      Με τις βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας που εξάγονται από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ καλύπτονται και οι εκτός των ορίων περιφερειακής ενότητας μετακινήσεις για λόγους εργασίας.

4.      Οι ήδη εκδοθείσες από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ βεβαιώσεις άδειας κυκλοφορίας ισχύουν μέχρι την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης τους.

5.      Δίδεται η δυνατότητα ομαδικών καταχωρήσεων για την έκδοση βεβαιώσεων άδειας κυκλοφορίας για τους εργαζόμενους με πλήρη συμπλήρωση στοιχείων μέσω αρχείου *.xml.