Εξαγγελίες Πέτσα (άνοιγμα όχι πριν 7/1/2021) και παράταση θητείας Οργάνων Διοίκησης

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Μετά τις εξαγγελίες του κυβερνητικού εκπροσώπου κ. Στ. Πέτσα σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2020, και σύμφωνα με τις εισηγήσεις της επιτροπής των ειδικών ανακοινώθηκε μεταξύ άλλων η συνέχιση του lockdown που ισχύει μέχρι και σήμερα για τον Κλάδο της Εστίασης και Συναφών Επαγγελμάτων, καθώς η διαμορφωθείσα επιδημιολογική εικόνα της χώρας δεν επιτρέπει το άνοιγμα των ΚΥΕ μέχρι τις 7 Ιανουαρίου 2020.

 

Επιπρόσθετα όσον αφορά στην παράταση της θητείας των Οργάνων Διοίκησης, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με το Ν. 4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26-11-2020):

Α. Άρθρο 72 «Παράταση της θητείας των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων Εργαζομένων, Συνταξιούχων και Εργοδοτών» η θητεία των Διοικητικών Οργάνων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του άρθρου 9 του Ν. 1264/1982 (Α΄79) των Συνταξιοδοτικών Οργανώσεων και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, εφόσον είτε έληξε από την 11η Ιουνίου 2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του Ν. 4682/2020 (Α΄76), το άρθρο 28 του Ν. 4690/2020 (Α΄ 104) και το Ν. 4722/2020 (Α΄177), παρατείνεται έως την 30η Ιουνίου 2021.

Β. Εξαιρετικά έως 30.6.2021 οι Συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων του Ν. 1264/82, των Σωματείων που λειτουργούν βάσει του Α.Κ. (Αστικού Κώδικα), όπως και των Εργοδοτικών Οργανώσεων, δύναται να διεξάγονται μετά από απόφαση των αρμοδίων Οργάνων Διοίκησής τους, με την χρήση των πλέον πρόσφορων σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών τους.

Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των Σωματείων μας ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του Ν. 1712/87 όπως ισχύει. Επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με τη χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των Μελών.