ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΝΑΜΟΝΗ

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 7062 (ΦΕΚ Β΄ 363/1-2-2021) προστίθεται εδάφιο σύμφωνα με το οποίο για την ΠΑΡΑΜΟΝΗ πελατών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους ευθύνης επιχειρήσεων εστίασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ για την επιχείρηση και 300 ευρώ για κάθε φυσικό πρόσωπο-πελάτη.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι η παραμονή πελατών σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους απαγορευόταν από την αρχή της πανδημίας όσον αφορά στο κομμάτι του takeaway, επιτρέπεται όμως η ΑΝΑΜΟΝΗ στον χώρο μέχρι την εξυπηρέτηση από το κατάστημα.

Θα πρέπει λοιπόν να πάρετε όλα τα απαιτούμενα μέτρα ώστε να ενημερώνεται ο πελάτης σας ότι επιτρέπεται να αναμένει, αλλά απαγορεύεται να παραμένει στο χώρο ευθύνης σας.