Επέκταση ωραρίου λειτουργίας

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 29922 (ΦΕΚ Β΄ 1944/13-5-21) διευρύνεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών σε καθήμενους πελάτες μέχρι 00.15 (δυνατότητα λειτουργίας 5.00 έως 00.15).

Κατά τα λοιπά δεν υπάρχει κάποια άλλη τροποποίηση.

Διάστημα εφαρμογής μέτρων από Παρασκευή 14 Μαΐου και ώρα 6.00 πμ έως Δευτέρα 24 Μαΐου και ώρα 6.00 πμ.