Ενημέρωση για τα τεστ αυτοδιάγνωσης-self test

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διευκρινίζεται ότι για την εβδομάδα που τελειώνει στις 24 Μαΐου 2021 και ώρα 6.00πμ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται στους κλάδους που εμπίπτουν στις σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις μεταξύ αυτών και ο Κλάδος της Εστίασης διενεργούν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), υποχρεωτικά μία φορά την εβδομάδα (Δ1α/ΓΠοικ.29922/13-04-2021 ΦΕΚ Β’ 1944 και Δ1α/ΓΠ. οικ 24525/19-4-2021 ΦΕΚ Β’ 1588) με εξαίρεση τα ΚΥΕ που λειτουργούν σε ενιαίο χώρο με παραλία όπου θα πρέπει υποχρεωτικά οι εργαζόμενοι και οι επαγγελματίες να διενεργούν selftest δύο φορές εβδομαδιαίως.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων συστήνει τη διενέργεια και δεύτερου self test, για τον καλύτερο έλεγχο του επιδημιολογικού φορτίου και τον ταχύτερο περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού.

Το αποτέλεσμα θα πρέπει να δηλώνεται στην Πλατφόρμα Δήλωσης COVID-19 tests στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ», με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου «Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζομένων καταγραφής αποτελέσματος COVID-19 TEST».