Λειτουργία υπηρεσιών catering & εξωτερικών χώρων δεξιώσεων

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ.33506 (ΦΕΚ Β΄2233/29.5.2021) από τη Δευτέρα 31 Μαΐου και ώρα 6.00πμ έως και τη Δευτέρα 7 Ιουνίου και ώρα 6.00πμ επιτρέπεται η λειτουργία υπηρεσιών cateringκαι η λειτουργία των εξωτερικών χώρων δεξιώσεων με ανώτατο όριο παρουσίας τα 100 άτομα, χωρίς μουσική, τοποθέτηση απολυμαντικού προϊόντος ανά τραπέζι, υποχρεωτική χρήση μάσκας από το προσωπικό και τους πελάτες κατά τον χρόνο αναμονής, μέχρι 6 άτομα ανά τραπέζι, τήρηση αποστάσεων τραπεζοκαθισμάτων (0.90 εάν δεν περιβάλλεται καρέκλα μεταξύ των τραπεζιών, 1,20 εάν περιβάλλεται καρέκλα στη μια πλευρά μεταξύ των τραπεζιών, 1.80 εκ εάν περιβάλλονται καρέκλες και στις δυο πλευρές μεταξύ των τραπεζιών, για τις ροτόντες ισχύει το 1.80 εκ), χρήση μπαρ με τοποθέτηση 2 σκαμπό μαζί και απόσταση ενάμισι μέτρου για κάθε επόμενη δυάδα σκαμπό.

Κατά τα λοιπά για τα ΚΥΕ ισχύουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα και δεν έχει υπάρξει κάποια αλλαγή.