Σημεία προσοχής στην υποβολή αίτησης για την δράση «Επιδότηση κεφαλαίου κίνησης σε επιχειρήσεις εστίασης για προμήθεια Α΄ υλών»

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Προς ενημέρωσή σας και κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στην Δράση «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών - ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ» είτε για πρώτη φορά, είτε κατόπιν απόρριψης, επισημαίνεται ότι θα πρέπει να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στα κάτωθι σημεία προκειμένου να μην απορριφθεί η αίτησή σας:

α) την ορθή υποβολή της 'Αδειας Λειτουργίας. Να είναι σε επιλέξιμο ΚΑΔ, στη σωστή διεύθυνση και φυσικά στην σωστή επωνυμία με το ανάλογο ΑΦΜ.

β) τις υπεύθυνες δηλώσεις του λογιστή. Είναι απαραίτητη η επισύναψη τους συμπληρωμένες σύμφωνα με το σχετικό υπόδειγμα της πρόσκλησης και δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλοίωση του.

γ) την προσωποποιημένη πληροφόρηση μέσω Taxis : το έντυπο θα πρέπει να φέρει ημερομηνία εκτύπωσης.

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν νέα αίτηση κατόπιν της απόρριψής τους, αυτό μπορεί να γίνει μόνο στη περίπτωση που δεν έχουν προχωρήσει σε ένσταση ως προς την αρχική απόφαση.

Για κάθε διευκρίνηση μπορείτε να καλέσετε το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο 8011136300 από τις 9.00 π.μ έως τις 4.30 μ.μ. (από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση) ή να αποστείλετε e-mail στο  και στα Σημεία Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ & των Περιφερειακών Μονάδων του: www.efepae.gr