Πιστοποιήσεις εμβολιασμού

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 44779 (ΦΕΚ Β 3117/16-7-21), πλήρως εμβολιασμένοι θεωρούνται όσοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ 14 ημερών τουλάχιστον.

Για τους αλλοδαπούς των οποίων το πιστοποιητικό εμβολιασμού δεν πιστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, θα πρέπει να επιδεικνύουν το πιστοποιητικό εμβολιασμού με ταυτόχρονο έλεγχο ταυτοπροσωπίας του κατόχου με ταξιδιωτικό έγγραφο π.χ. διαβατήριο (άρθρο 10 παράγραφος 2 της ΚΥΑ).

Επίσης δεν απαιτείται για τους εργαζόμενους self/rapid test, εφ' όσον ο εργαζόμενος έχει ολοκληρώσει τον εμβολιασμό προ 14 ημερών τουλάχιστον που αποδεικνύεται από πιστοποιητικό εμβολιασμού (άρθρο 10 παράγραφος 4 της ΚΥΑ).