Ενοίκια Ιουλίου και 2 τεστ ανίχνευσης κορωνοιου

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σύμφωνα με την Α. 1167/2021 (ΦΕΚ Β΄ 3201/21.7.2021) «Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος για τον μήνα Ιούλιο 2021» ο Κλάδος της Εστίασης και συναφών επαγγελμάτων ανήκει στους κλάδους των επιχειρήσεων που θα πρέπει να καταβάλουν το ενοίκιο κανονικά για τον μήνα Ιούλιο. Oμοναδικός ΚΑΔ που εξαιρείται του μέτρου και δεν έχει την υποχρέωση απόδοσης του ενοικίου είναι ο ΚΑΔ 56.30.10.08 – Υπηρεσίες που παρέχονται από καφετέρια με διάθεση πρόσβασης στο διαδίκτυο (internet-café)

Επίσης σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας κ. Ν. Χαρδαλιά οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση θα είναι υποχρεωμένοι να κάνουν ένα selftestκαι ένα rapidtest. Δεν έχει διευκρινιστεί ποιόν θα βαρύνει το κόστος του rapidtest, ούτε και η ημερομηνία έναρξης του μέτρου. Αναμένεται η σχετική επίσημη υπουργική απόφαση και η ενημέρωσή σας.

Εξαιρούνται από την εφαρμογή του μέτρου αυτού οι εργαζόμενοι που έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19.