Διευκρίνιση ανοικτών υπαίθριων χώρων

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Μετά από παρέμβαση της Ομοσπονδίας για την αποσαφήνιση του χαρακτηρισμού των ανοικτών υπαίθριων χώρων, καθώς γίναμε αποδέκτες διαμαρτυριών για τους εξωτερικούς χώρους κατά την επίσκεψη κλιμακίων ελέγχου και σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 66436/2021 (ΦΕΚ Β' 4919/24-10-2021) ως ανοικτός υπαίθριος χώρος ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου που στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός από τουλάχιστον δύο (2) πλευρές. Δεν θεωρούνται κλειστές οι πλευρές του χώρου που φέρουν προστατευτικά από τον άνεμο ύψους μέχρι και ενός μέτρου και τριάντα εκατοστών (1,3) από το δάπεδο του χώρου. Οι κανόνες των ανοικτών υπαίθριων χώρων εφαρμόζονται και για τους εξωτερικούς χώρους που βρίσκονται σε αεριζόμενες στοές.