Απαγόρευση delivery με δίκυκλα για την Αττική για Παρασκευή 28 Ιανουαρίου

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

 

Σύμφωνα με την Απόφαση 14939/2022 - ΦΕΚ 207/Β/27-1-2022, αντικατάσταση της υπ' αρ. 14934/26.1.2022 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας: «Κήρυξη Κατάστασης Ειδικής Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας Περιοχών της Επικράτειας την 27η και την 28η Ιανουαρίου 2022», για σήμερα Παρασκευή 28 Ιανουαρίου και μόνο για την περιφέρεια Αττικής αναστέλλεται η παροχή των υπηρεσιών διανομής τροφίμων σε καταναλωτές με δίκυκλα οχήματα.