Διευκόλυνση της Πρόσβασης και Παραμονής σκύλων βοηθείας

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

sima skilon

 

Το Υπουργείο Υγείας και πιο συγκεκριμένα η Γεν. δ/νση Δημ. Υγείας & Υπηρεσιών Υγείας, μας ενημέρωσε σχετικά με τη διευκόλυνση της Πρόσβασης και Παραμονής σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών στους χώρους των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, και για το ειδικό σήμα (πατήστε εδώ).

Όπως αναφέρει η Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ 96967 (ΦΕΚ Β΄ 2718/8-10-2012) άρθρο 5 ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η είσοδος σκύλων βοηθείας για τυφλά άτομα και άλλα άτομα με αναπηρίες σε αίθουσες πελατών των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών. Το άτομο που χρησιμοποιεί το ζώο-συνοδό, θα πρέπει να λαμβάνει κάθε μέτρο αποφυγής όχλησης των πελατών απο αυτό και να φέρει τα παραστατικά που πιστοποιούν την υγεία του ζώου, σε επάρκεια εκπαίδευσής του και το δικαίωμα χρήσης (βιβλιάριο υγείας, τσιπ κλπ)

Παροτρύνουμε τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος να αναρτούν σε εμφανές σημείο των εισόδων των επιχειρήσεών τους το παραπάνω σήμα, έτσι ώστε να βοηθούν στην πρόσβαση και παραμονή των σκύλων βοηθείας, σκύλων οδηγών τυφλών και των εκπαιδευομένων κουταβιών και ως εκ τούτου των ατόμων με αναπηρίες γιατί όλοι έχουν δικαίωμα στην διασκέδαση.