Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτών περί αποδοχή ή μη πληρωμής μέσω POS

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η ΓΣΕΒΕΕ έχει διανείμει στις Ομοσπονδίες-Μέλη της αυτοκόλλητο σήμα σχετικά με την αποδοχή ή μη πληρωμής μέσω POS.

Μπορείτε κάθε Τετάρτη και ώρες 10πμ-2μμ να παραλάβετε ΔΩΡΕΑΝ από το γραφείο της ΠΟΕΣΕ, Καποδιστρίου 24, 1ος όροφος, τα αυτοκόλλητα προκειμένου να τα αναρτήσετε στην επιχείρησή σας.

                                                          

 AYTOKOLLHTA-page-001 

 DEDIKAIOYTAI-page-001

Από την 1η Φεβρουαρίου 2017, τίθεται σε ισχύ η διάταξη του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 (Υποχρέωση ενημέρωσης καταναλωτή), σύμφωνα με το οποίο οι επιχειρήσεις είναι υποχρεωμένες να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με την αποδοχή καρτών και μέσων πληρωμής του συστήματος καρτών πληρωμής, με σαφή τρόπο που δεν επιδέχεται παρερμηνείας.

Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Στους παραβάτες των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Παρακαλούμε να προβείτε εγκαίρως στις απαραίτητες αναρτήσεις εντός του καταστήματος περί αποδοχής πληρωμής ή μη με κάρτα για να αποφευχθούν δυσάρεστα φαινόμενα και να διαφυλαχθεί το κύρος και η ομαλή λειτουργία της επιχείρησής σας. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της Γεν. Γραμματείας Εμπορίου η οποία εκδόθηκε σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του Ν. 4446/2016 για την υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή σχετικά με την αποδοχή ή μη μέσων πληρωμής με κάρτα, θα πρέπει οι επιχειρήσεις που διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS) να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία θα αναγράφεται ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη

"Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ"

και στα αγγλικά

"CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARD"

POSnew

Eπιπλέον στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές απο την επιχείρηση (πχ VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, AMERICAN EXPRESS κτλ). Η ενημέρωση μπορεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με το εμπορικό σήμα της κάρτας (επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα).

Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών, οι οποίες δε διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS),υποχρεούνται να ενημερώνουν τους καταναλωτές και να αναρτούν πινακίδα σε εμφανές σημείο στην είσοδο του καταστήματος και στο ταμείο. Σε αυτή αναγράφεται με ευδιάκριτα και κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής:

«ΔΕ ΔΕΧΟΜΑΣΤΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ»

και στα αγγλικά

 «WE DO NOT ACCEPT CREDIT, DEBIT OR PREPAID CARDS» 

 posno