Αναγκαία μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις του κορονοιού

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Η ΓΣΕΒΕΕ με σημερινή της επιστολή προς τα μέλη της SMEunited, τον Πρόεδρό της, κ. AlbanMaggiar και την Γενική Γραμματέα, κα.Véronique Willems υποστηρίζει την αναγκαιότητα μιας κοινής ευρωπαϊκής απάντησης στις επιπτώσεις του COVID-19 και την λήψη ενεργών οικονομικών μέτρων πολιτικής εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Συνομοσπονδία αναφέρει, μεταξύ άλλων, στην επιστολή της, πως η τρέχουσα πρωτοβουλία που προτείνεται και προωθείται από τους ηγέτες 9 κρατών μελών θα ανέπτυσσε και θα ενίσχυε έναν μηχανισμό κοινής «έκδοσης» χρέους στην ευρωζώνη, μέσω ενός εργαλείου (του λεγόμενου κορωνο-ομολόγου ή ταμείου διάσωσης ΕΕ για τον κορωνοϊό), το οποίο θα εγγυηθούν όλες (ή κάποιες) χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες για την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού και να ενισχυθεί δραστικά η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Αναλυτικά η επιστολή της ΓΣΕΒΕΕ προς την SMEunited:

«Ο κορωνοϊός έχει προκαλέσει μια νέα πραγματικότητα όχι μόνο στην ευρωπαϊκή περιοχή, αλλά παγκόσμια. Με το ξέσπασμα της κρίσης του κορωνοϊού η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δράσει άμεσα εφαρμόζοντας παρεμβάσεις που θα βασίζονται στην αλληλεγγύη των Κρατών Μελών και των πολιτών τους, αποτρέποντας το μεγάλο Ευρωπαϊκό έργο να κινδυνεύσει με ενδεχόμενη άνοδο νέου ευρωσκεπτικισμού.

Μέχρι τώρα έχει καταστεί κοινά αποδεκτό ότι αυτή η κρίση είναι διαφορετική. Η πανδημία απειλεί να οδηγήσει σε μια πρωτόγνωρη οικονομική ύφεση τις ευρωπαϊκές οικονομίες, προκαλώντας πραγματικό σοκ σε προσφορά και ζήτηση, με ολέθριες συνέπειες στις διεθνείς και εγχώριες εφοδιαστικές αλυσίδες.

Είναι περιττό να πούμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε όλη την Ευρώπη παραμένουν ιδιαίτερα ευάλωτες μπροστά στις μεγάλες οικονομικές διαταραχές. Οι πολύ μικρές και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν απώλεια εισοδήματος και άμεσο πρόβλημα ρευστότητας και βιωσιμότητας, παράγοντες που επίσης οδηγούν σε βαθιά ύφεση σε όλη την Ευρώπη - ύφεση που θα είναι διαφορετική από τις προηγούμενες.

Τα οικονομικά δεδομένα αρχίζουν πλέον να δείχνουν τι θα προκαλέσει η πανδημία στις εθνικές οικονομίες και στην Ε.Ε. συνολικά. Επιπλέον μια εκτεταμένη αποσάθρωση της παραγωγικής ικανότητας και η αποσάθρωση της οικονομικής βάσης απαιτούν περισσότερο εκτεταμένη και άμεση πολυεπίπεδη παρέμβαση μεταξύ των Κρατών Μελών και των κυβερνήσεών τους ώστε να κατανεμηθεί το οικονομικό βάρος που προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού και να αποφευχθεί μια νέα οικονομική κρίση και κρίση χρέους.

Υπό αυτό το πρίσμα, φαίνεται ότι θεσμοθετημένα νομισματικά εργαλεία (όπως ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας -ΕSM) δεν είναι συμβατά και επαρκή στην τρέχουσα μορφή τους, προκειμένου να ενισχύσουν περαιτέρω τις οικονομίες των κρατών μελών της Ε.Ε. Ομοίως τα συμβατικά νομισματικά και οικονομικά εργαλεία είναι πιθανό να είναι ακόμη λιγότερο αποδοτικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αυτή τη φορά, που αντιμετωπίζουν έναν οικονομικό «ξαφνικό θάνατο» και μια δραματική εικόνα σε πωλήσεις και έσοδα. Ωστόσο, τα υφιστάμενα εργαλεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν τις ευρωπαϊκές οικονομίες προωθώντας πιστωτικές γραμμές που θα εστιάζουν στην ανακούφιση από την καταστροφή σε ένα όμως εντελώς νέο πλαίσιο που θα συνοδεύεται από διαδικασίες στη βάση της αλληλεγγύης (αντί για πιστωτικές γραμμές που υπόκεινται στις υφιστάμενες αιρεσιμότητες) για εκείνες τις χώρες που είναι σε ανάγκη. Στη βάση αυτού του νέου πλαισίου, περισσότερη ευελιξία στην κατανομή των υφιστάμενων πόρων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, σε εθνικό επίπεδο, θα είναι ένα σημαντικό εργαλείο ώστε να προτεραιοποιήσουμε και να κάνουμε πιο γρήγορη την απόδοση των σχετικών προγραμμάτων, επιδοτήσεων και σειράς χρηματοδότησης μου αποσκοπεί στην οικονομική ανακούφιση.

Προφανώς είναι ανάγκη να δράσουμε γρήγορα και συλλογικά. Όλα τα αναγκαία μέτρα πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υιοθετήσει πολιτικές που θα «εξομαλύνουν το κύμα της ύφεσης» αποφεύγοντας, παράλληλα, μακροπρόθεσμες και μόνιμες καταστροφές στις ευρωπαϊκές οικονομίες.

Ως εκ τούτου, η ΓΣΕΒΕΕ υποστηρίζει ισχυρά μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση στις επιπτώσεις του COVID-19. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πάρει ενεργά οικονομικά μέτρα πολιτικής, εφαρμόζοντας κατάλληλα, ευρωπαϊκής εμβέλειας νομισματικά και οικονομικά μέτρα που θα καλύψουν τόσο τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές χρηματοδοτικές ανάγκες που προκύπτουν από τον κορωνοϊό, όσο και τις βάσεις που χρειάζονται για ένα μαζικό σχέδιο ανασυγκρότησης μετά την κρίση.

Για την παρούσα κρίση η νομισματική πολιτική μόνη της δεν φαίνεται ότι μπορεί να είναι ιδιαίτερα αποδοτική σε σχέση με την οικονομική πολιτική που θα πρέπει να είναι στην εμπροσθοφυλακή ενός μηχανισμού που θα αντιμετωπίσει ένα πολυεπίπεδο πρόβλημα, που προκύπτει από ένα ολοκληρωτικό οικονομικό σοκ. Για παράδειγμα, υπάρχει ανάγκη για νέα εργαλεία που θα καταπολεμήσουν την έλλειψη ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και παράλληλα θα ανακουφίσουν τους αυτοαπασχολούμενους και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Σε συνάρτηση με τα μέτρα αναστολής φορολογίας και εγγυήσεων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλων υποστηρικτικών εργαλείων, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις χρειάζονται ενισχύσεις ρευστότητας. Χρειάζονται επίσης άμεση και εύκολα προσβάσιμη βοήθεια, και άμεσες επιδοτήσεις και οικονομικές μεταβιβάσεις σε ρευστό (π.χ. κατ’ αποκοπή επιδοτήσεις σε ΜΜΕ, αυτοαπασχολούμενους) πολύ περισσότερο από εργαλεία εγγυήσεων πιστώσεων και άλλου τύπου εγγυήσεων.

Αυτό σημαίνει μεγαλύτερη οικονομική υποστήριξη και συνδυασμό «πρωτότυπων» μέτρων οικονομικής πολιτικής ώστε να διευκολύνει ένα νέο πλαίσιο πολιτικής. Η τρέχουσα πρωτοβουλία που προτείνεται και προωθείται από τους ηγέτες 9 κρατών μελών θα ανέπτυσσε και θα ενίσχυε έναν μηχανισμό κοινής «έκδοσης» χρέους στην ευρωζώνη, μέσω ενός εργαλείου (του λεγόμενου κορωνο-ομολόγου ή ταμείου διάσωσης ΕΕ για τον κορωνοϊό), το οποίο θα εγγυηθούν όλες (ή κάποιες) χώρες, προκειμένου να αντισταθμιστούν οι συνέπειες για την οικονομία από την πανδημία του κορωνοϊού και να ενισχυθεί δραστικά η βοήθεια προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Τα νέα εργαλεία πολιτικής θα έχουν ένα θετικό αντίκτυπο στην κατανομή των συνεπειών της κρίσης σε ένα μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ώστε να καταστεί ευκολότερη η διαχείρισή της. Ωστόσο, η αποτελεσματική, γρήγορη κι αποδοτική εφαρμογή απαιτεί επίσης ένα κοινό και συντονισμένο πλαίσιο, με καλά προσδιορισμένους κοινούς κανόνες που θα περιλαμβάνουν τους αναγκαίους μεταβατικούς μηχανισμούς, αλλά και τα εθνικά τραπεζικά συστήματα σε όλα τα κράτη μέλη. Τα παραπάνω είναι προϋπόθεση ώστε να διασφαλίσουμε ότι τα μέτρα θα παρέχουν επαρκή οικονομική ανακούφιση και κίνητρο, στοχεύοντας πρωτίστως στις άμεσες ανάγκες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές επιχειρήσεις. Και προφανώς πρέπει να συμφωνήσουμε ότι αυτές οι παρεμβάσεις ενθαρρύνουν και υποστηρίζουν την άμεση βοήθεια και τις επιδοτήσεις με κατεύθυνση την πραγματική οικονομία και τις μικρές επιχειρήσεις, παρέχοντας επίσης σχετική καθοδήγηση για τον τρόπο διασφάλισης των μικρότερων δυνατών στρεβλώσεων. Το μείγμα των πολιτικών που θα χρησιμοποιηθούν για τη θεραπεία της επερχόμενης ύφεσης και της οικονομικής κρίσης θα καθορίσει τη μελλοντική κατάσταση και συνοχή των ευρωπαϊκών οικονομιών.

Πρέπει να δράσουμε τώρα και πρέπει να δράσουμε μαζί».