Επανεκκίνηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Σε συνέχεια των οδηγιών που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων και τον αρμόδιο Υφυπουργό κ. Παπαθανάση από τη Δευτέρα 25 Μαΐου επανεκκινούν:

•         οι δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης (56.10)

•         οι δραστηριότητες παροχής ποτών (56.30)

 

Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος δύναται να λειτουργούν με ουσιαστική προϋπόθεση ότι διαθέτουν εξωτερικό χώρο ιδιόκτητο ή μισθωμένο.

 

Συγκεκριμένα:

•         Η αναλογία που ισχύει είναι ένας (1) πελάτης ανά δύο (2) τ.μ. συνολικής ωφέλιμης επιτρεπόμενης επιφάνειας λειτουργίας.

•         Η συνολική ωφέλιμη επιτρεπόμενη επιφάνεια λειτουργίας προκύπτει από το άθροισμα του εμβαδού της υπαίθριας επιφάνειας και της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας κυρίως χώρου.

•         Η υπαίθρια επιφάνεια είναι το εμβαδόν της επιφάνειας εκτός του φυσικού καταστήματος ενώ η εσωτερική ημιυπαίθρια επιφάνεια είναι η επιφάνεια εντός του καταστήματος που δύναται να αναπτυχθούν τραπεζοκαθίσματα.

•         Η δυνατότητα της χρήσης της εσωτερικής ημιυπαίθριας επιφάνειας προκύπτει όταν υφίσταται πλευρά ή πλευρές του χώρου με άνοιγμα σε επαφή με υπαίθριο εξωτερικό χώρο ή αίθριο. Το επιτρεπόμενο βάθος του ημιυπαίθριου χώρου ορίζεται:

           Α) Όταν το ύψος του ανοίγματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 2 μέτρα τότε ο συντελεστής είναι 1,6 και το βάθος για τον ωφέλιμο εσωτερικό χώρο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό του συνόλου του πλάτους των ανοιγμάτων της πλευράς επί τον συντελεστή 1,6. Το αποτέλεσμα αναφέρεται σε τρέχοντα μέτρα.

           Β) Όταν το ύψος του ανοίγματος είναι μεγαλύτερο ή ίσο με 1 μέτρο και κάτω των 2 μέτρων ο αντίστοιχος συντελεστής είναι το 0,8. Άρα το βάθος του ωφέλιμου εσωτερικού χώρου σε αυτή την περίπτωση είναι το σύνολο του πλάτους των ανοιγμάτων της πλευράς επί 0,8. Το αποτέλεσμα αναφέρεται σε τρέχοντα μέτρα.

           Γ) Στην περίπτωση που δύναται να ανοίξει η οροφή του καταστήματος επιτρέπεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων καθ’όλη την επιφάνεια του χώρου.

          

•         Καθορίζεται ως ελάχιστη απόσταση μεταξύ των τραπεζιών σύμφωνα με την διάταξη των καθισμάτων από 0,70 εκ έως 1,70 εκ (βλέπε παρακάτω σχέδια).

•         Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός καθήμενων σε τραπέζι τα έξι (6) άτομα. Δεν υφίσταται όριο σε περίπτωση οικογένειας με ανήλικα τέκνα.

•         Τέλος, υφίσταται ανάλογα με τη θέση εργασίας του προσωπικού υποχρέωση χρήσης μάσκας ή ασπίδας προσώπου ενώ ισχύει σύσταση και για τους πελάτες (βλέπε παρακάτω).

•          Όργανα Ελέγχου και επιβολής κυρώσεων είναι: Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή, Ελληνική Αστυνομία, Δημοτική Αστυνομία, Λιμενικές Αρχές, Υγειονομικές Υπηρεσίες των ΟΤΑ (Α΄και Β΄ βαθμού), Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

•          ΠΡΟΣΟΧΗ! Καταστήματα τα οποία βρίσκονται σε εσωτερικό χώρο ορόφων πολυκατοικιών, καταστήματα που έχουν μόνο εσωτερικό χώρο (δηλαδή δεν έχουν βεράντες ή μπαλκόνια) παραμένουν εκτός λειτουργίας.

•          ΠΡΟΣΟΧΗ! Καφενεία λειτουργούν εφόσον διαθέτουν εξωτερικό χώρο και υπάγονται στα παραπάνω.

Επισυνάπτεται επίσης εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στους χώρους εργασίας με το σχετικό έντυπο αυτοαξιολόγησης της επιχείρησης. Διαβάστε την εδώ.

Αναμένεται από την Κυβέρνηση νεότερη ανακοίνωση για τα οικονομικά μέτρα στήριξης.

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ

 

trapezi1

 

 

 

trapezi2

 

 

 

trapezi3

 

 

 

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

 

4maskes

 

 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ

 

exoterikos5

 

 

exoterikos6

 

 exoterikos7