Επεξηγηματική Ενημερωτική Εγκύκλιος

Posted in Νέα - Ανακοινώσεις

Μετά από παρέμβαση της ΠΟΕΣΕ στον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Σταμπουλίδη, εκδόθηκε η εγκύκλιος με ΑΠ 108674/15-10-20 με θέμα «Διευκρινήσεις για τους κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, όπως περιγράφονται στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-20 ΚΥΑ» σύμφωνα με την οποία:

1.    Για την εφαρμογή των απαιτήσεων για το ποσοστό πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας στα ΚΥΕ, γίνεται με σημείο αναφοράς τα στοιχεία της άδειας (γνωστοποίηση) που ίσχυαν κατά την δημοσίευση της σχετικής απόφασης.

2.    Το ποσοστό πληρότητας των ΚΥΕ λογίζεται στο σύνολο της ωφέλιμης επιφάνειας (εσωτερικός και εξωτερικός χώρος) και του αντίστοιχου αριθμού τραπεζοκαθισμάτων.

 3.    Η ελάχιστη απόσταση του 1.8μ μεταξύ των τραπεζιών όπου αυτή αναφέρεται (ροτόντες) πρέπει να τηρείται περιμετρικά και προς όλες τις κατευθύνσεις ανεξαρτήτως διάταξης καθισμάτων.

4.    Στις περιπτώσεις συρροής παραβάσεων που διαπιστώνονται σε ΚΥΕ κατά τον χρόνο που η επιχείρηση παραβιάζει το ωράριο λειτουργίας της, επιβάλλεται η κύρωση περί παραβίασης λειτουργίας καταστήματος όπως προβλέπεται. Παράδειγμα: διαπιστώνονται ταυτόχρονα παραβάσεις για υπεράριθμους και όρθιους πελάτες σε χρόνο εκτός του επιτρεπτού ωραρίου λειτουργίας. Στην 1η περίπτωση παράβασης επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας 3 ημερών και στην 2η περίπτωση παράβασης επιβάλλεται αναστολή λειτουργίας 20 ημερών.

5.    Επιχειρήσεις του Κλάδου της Εστίασης που διαθέτουν άδεια λειτουργίας προγενέστερη της διαδικασίας αδειοδότησης με γνωστοποίηση, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την πληρότητα επί της ωφέλιμης επιφάνειας με τα ανάλογα ποσοστά (50%, 65%, 80%).

6.    Τα ποσοστά πληρότητας επί της ωφέλιμης επιφάνειας στα ΚΥΕ δεν έχουν εφαρμογή για τις εξωτερικές επιφάνειες που παραχωρήθηκαν (από τον Δήμο), αλλά τηρούνται πάντα τα ανάλογα μέτρα αποστασιοποίησης (0,70εκ, 1,10εκ και 1,70εκ).

7.    Εκτός ωραρίου λειτουργίας των ΚΥΕ επιτρέπονται εργασίες καθαρισμού, προετοιμασίας, παραγωγής και συντήρησης καθώς και η σίτιση του δηλωμένου προσωπικού εργασίας.

 8.    Ο αριθμός των ατόμων στα τραπεζοκαθίσματα για τις περιοχές με επιδημιολογικό επίπεδο 3, δύναται να είναι μέχρι 6 άτομα για μέλη της ίδιας οικογένειας (συγγενείς Α΄βαθμού).