Απόσυρση παλαιών ΦΗΜ και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Απόσυρση παλαιών ΦΗΜ και διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε 2 αποφάσεις (Α 1034/2024 & Α1035/2024) με τις οποίες αλλάζουν οι ημερομηνίες απόσυρσης των παλαιών ΦΗΜ καθώς και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS.

Για την ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε τις 2 αποφάσεις καθώς και σχετικό ενημερωτικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείο Οικονομικών.

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρονται με απλά λόγια οι διαδικασίες και οι χρόνοι για την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Για την διευκόλυνσή σας τα σχετικά σημεία του Δ.Τ. τα έχουμε υπογραμμίσει.

Επισημαίνουμε ότι τα πρόστιμα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης είναι ιδιαίτερα υψηλά.