Συνεργασία ΠΟΕΣΕ με ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - έκπτωση συνέπειας

Συνεργασία ΠΟΕΣΕ με ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ - έκπτωση συνέπειας

Κατόπιν της ποιοτικής μέχρι τώρα συνεργασίας με την ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ σας ενημερώνουμε τα ακόλουθα σε ό,τι αφορά τις ειδικές συμβάσεις εξατομικευμένων προγραμμάτων για τους επαγγελματίες με τα ΚΑΔ εστίασης και με σύνολο συμφωνημένης ισχύς 35 kVa και άνω με τη μορφή:

(Πραγματικό Κόστος Αγοράς Μήνα + 0,025€/kwh) -3,5% έκπτωση συνέπειας (από το 2ο λογαριασμό και έπειτα)

Προχωρούμε άμεσα σε τροποποίηση με επιπλέον 1,5% έκπτωση συνέπειας.

Συνεπώς, οι πελάτες θα απολαύσουν συνολικά 5% έκπτωση συνέπειας από το 2ο λογαριασμό και έπειτα:

(Πραγματικό Κόστος Αγοράς Μήνα+ 0,025€/kwh) - 5% έκπτωση συνέπειας (από το 2ο λογαριασμό και έπειτα).

Φέρνουμε άμεσα αυτό το οποίο δεσμευτήκαμε εξαρχής. Η ομπρέλα της ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ διαπραγματεύεται συνεχώς τόσο για το κέρδος των υφιστάμενων πελατών όσο και για τους νέους. Όσο περισσότεροι εντάσσονται στην ομπρέλα της συνεργασίας ΔΕΛΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ και ΠΟΕΣΕ τόσο καλύτερα θα μπορούμε κι εμείς να διαπραγματευόμαστε συνεχώς τους όρους των συμβολαίων.

Θυμίζουμε πως οι τρόποι επικοινωνίας είναι ένας εκ των δύο παρακάτω, ό,τι βολεύει τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο:

  1. Συμπλήρωση της φόρμας επικοινωνίας στο https://epaggelmatikorevma.gr/poese/
  2. Αποστολή email με τίτλο "ΠΟΕΣΕ" με ονοματεπώνυμο και κινητό στο protergia.deltacom@gmail.com