Υποχρεωτική απόσυρση & αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ και απλών ΦΗΜ & Διασύνδεση με POS ταμειακών συστημάτων συνεργαζόμενα με ERP

Υποχρεωτική απόσυρση & αντικατάσταση ΕΑΦΔΣΣ και απλών ΦΗΜ & Διασύνδεση με POS ταμειακών συστημάτων συνεργαζόμενα με ERP

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω σχετικά με τις ταμειακές μηχανές των καταστημάτων εστίασης και τη διασύνδεση με τα POS:

Α. Υποχρεωτική απόσυρση ΕΑΦΔΣΣ και απλών ΦΗΜ και αντικατάσταση αυτών

Οι επιχειρήσεις εστίασης που έχουν διασυνδέσει τα POS τους με τα ταμειακά τους συστήματα σύμφωνα με την απόφαση Α.1157/2023 παρ. 2.5 περ. δ’, υποχρεούνται να αποσύρουν τους ΕΑΦΔΣΣ που χρησιμοποιούν έως 31/10/2024.

Από 1/8/2024, οι επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα που σήμερα χρησιμοποιούν ΕΑΦΔΣΣ ή απλούς ΦΗΜ, έχουν υποχρέωση να επιλέξουν ένα από τους παρακάτω μηχανισμούς-ταμειακά συστήματα με τους οποίους επιτρέπεται να αντικατασταθούν οι ΕΑΦΔΣΣ ή οι απλοί ΦΗΜ:

·         ΦΗΜΑΣ Εστιατορίου ή

·         ΦΤΜ Εστιατορίου ή

·         ΑΔΗΜΕ Εστιατορίου ή

·         Πάροχο ηλεκτρονικής έκδοσης στοιχείων

 

Σημείωση: Oι απλοί ΦΗΜ που χρησιμοποιούνται από επιχειρήσεις εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποσύρονται υποχρεωτικά έως 31/7/2024. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που θα εκδοθεί εντός των προσεχών ημερών, θα προβλεφθούν εξαιρέσεις από την υποχρέωση αντικατάστασης απλών ΦΗΜ για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην εστίαση και βρίσκονται σε μη τουριστικές περιοχές με μικρό πληθυσμό ή όπου η δραστηριότητα εστίασης με σερβίρισμα σε τραπεζοκαθίσματα αποτελεί μόνο παρεπόμενη δραστηριότητά τους.


Β. Διασύνδεση με POS των ταμειακών συστημάτων που συνεργάζονται με ERP σύμφωνα με την Α.1155/2023.

Οι επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν ταμειακά συστήματα που συνεργάζονται με ERP έχουν υποχρέωση διασύνδεσης των συνεργαζόμενων με ERP ταμειακών συστημάτων με POS, σύμφωνα με την Α.1155/2023, έως την 30/9/2024.