Ρεβεγιόν σε ξενοδοχεία και αθέμιτος ανταγωνισμός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΠΟΕΣΕ σήμερα 15 Δεκεμβρίου απέστειλε στον Γεν. Γραμματέα Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή κ. Π. Σταμπουλίδη επιστολή σχετικά με τον αθέμιτο ανταγωνισμό που δημιουργείται με διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων με δελεαστικές τιμές για το ρεβεγιόν, με το πρόσχημα της διαμονής.

Πιο συγκεκριμένα η επιστολή αναφέρει:

«Σύμφωνα με την ΚΥΑ με αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.71342 ΦΕΚ 4899/Β/6-11 (όπως αυτή έχει τροποποιηθεί) στο άρθρο 1 § 17 επιτρέπεται “η λειτουργία των εστιατορίων-αναψυκτηρίων-καφέ που λειτουργούν εντός ξενοδοχείων, εφόσον εξυπηρετούν μόνο τους διαμένοντες σε αυτά και υπό την προϋπόθεση ότι λαμβάνονται μέτρα αποφυγής συνωστισμού”.

Η πρόβλεψη αυτή θεωρείται εύλογη και λογική για την απρόσκοπτη λειτουργία των ξενοδοχείων,εκφεύγειόμως της λογικής και λειτουργεί ανταγωνιστικά έναντι των κλειστών με κρατική εντολή εστιατορίων, η διαφημιστική προβολή σε ιστοσελίδες ξενοδοχείων σε δελεαστικές τιμές για ρεβεγιόν, με το πρόσχημα της διαμονής.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες για την απαγόρευση τέτοιων πρακτικών αθέμιτου ανταγωνισμού που τουλάχιστον προκαλούν το κοινό αίσθημα και τον κλάδο της εστίασης.»

                                                  

Από το Γραφείο Τύπου