"Εκεί που μας χρωστάγανε μας πήραν και το βόδι"

Η μείωση των τιμών στις επιχειρήσεις του Κλάδου ως αποτέλεσμα της μείωσης του ΦΠΑ από το 23% στο 13% είναι δεδομένη, παρότι όταν πριν δύο χρόνια αποφασίστηκε η αύξηση του ΦΠΑ από το 13% στο 23% δηλώναμε ότι η αύξηση αυτή είναι παράλογη, άδικη και δεν θα πετύχει το στόχο, δηλαδή να φέρει έσοδα στο Κρατικό Ταμείο (ενέγραψαν έσοδα από ΦΠΑ 23% για το 2012 800 εκατ. ευρώ και τελικά εισέπραξαν μόνο 160 εκατ.), θα οδηγήσει σε κλείσιμο τις επιχειρήσεις του Κλάδου (έκλεισαν περισσότερες από 5.000), θα χαθούν χιλιάδες θέσεις εργασίας (χάθηκαν περισσότερες από 30.000) και βέβαια ότι δεν μπορεί να επιβαρύνει τον καταναλωτή, γιατί δεν μπορεί "να κάνεις αυξήσεις σε άδεια τραπέζια" όπως λέγαμε χαρακτηριστικά, και τότε μας είχαν προσάψει διάφορες κατηγορίες τόσο η τότε Κυβέρνηση όσο και μερίδα των ΜΜΕ....περισσότερα