Σχετικά με τη μείωση του ΦΠΑ στον Κλάδο της Εστίασης

 

Ένα από τα πιο σημαντικά αιτήματα που, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, προέβαλε με επιμονή η Ελληνική Κυβέρνηση στη διάρκεια των διαπραγματεύσεών της με τους δανειστές και εταίρους μας, ήταν η μείωση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στον Κλάδο της εστίασης από το 23% στο 13%. Μάλιστα, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός της χώρας από τα τέλη Φεβρουαρίου παρότρυνε τους Επαγγελματίες του Κλάδου να προβούν σε μείωση των τιμών, πράγμα το οποίο έπραξαν σύμφωνα με τους νέους τιμοκαταλόγους για  την τουριστική περίοδο του 2013...περισσότερα