Α.Σ.ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ

H Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Αρχέστρατος» (www.arhestratos.gr) έχει συσταθεί στο πλαίσιο της πρότασης χρηματοδότησης - «Τοπικών Σχεδίων για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», Άξονας προτεραιότητας 08: «Διευκόλυνση της απασχόλησης στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου» - για την εκτέλεση και υλοποίηση της πράξης «Ανάδειξη Ελληνικού Γαστρονομικού Πολιτισμού».

Στρατηγικός στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να προετοιμάσει το έδαφος για την ανάπτυξη και τη διάδοση νέων τρόπων για την εφαρμογή πολιτικών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών, υποστηρικτικών υπηρεσιών, αλλά και της απασχόλησης προκειμένου να εξασφαλισθεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης για ανέργους στους δυναμικούς κλάδους του εμπορίου παραδοσιακών προϊόντων, της εστίασης και της γαστρονομικής επιχειρηματικότητας.

Μέλη της Α.Σ. ΑΡΧΕΣΤΡΑΤΟΣ είναι:

ΤΑΛΑΝΤΟΝ Α.Ε. - Συντονιστής - www.talanton.gr

Η ΤΑΛΑΝΤΟΝ είναι Ανώνυμη Εταιρία που απευθύνεται στις Ιδιωτικές Επιχειρήσεις, το Δημόσιο Τομέα, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τις Επιχειρήσεις τους, παρέχοντας υπηρεσίες Συμβούλου σε θέματα οργάνωσης management και marketing.
Ιδρύθηκε το 1990 από ανώτατα Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών και στη σημερινή της μορφή λειτουργεί από το 1996.

ΠΟΕΣΕ - www.poese.gr

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, εκπροσωπεί περίπου 150.000 επιχειρήσεις, είναι η μεγαλύτερη Κλαδική Ομοσπονδία και στις επιχειρήσεις του Κλάδου απασχολούνται περίπου 400.000 εργαζόμενοι και 300.000 μέλη οικογενειών.
Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι η διεκδίκηση, διαφύλαξη, μελέτη και προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των επιχειρήσεων του κλάδου της εστίασης και συναφών επαγγελματιών, στο πλαίσιο πάντοτε της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

ΕΣΤΙΑ - www.estia-org.gr

H «EΣΤΙΑ» - ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ, Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία, δημιουργήθηκε το 2008 και λειτουργεί ως ανεξάρτητο όργανο, με στόχο την προώθηση του Ελληνικού Διατροφικού Πολιτισμού. Συνιδρυτές της ΕΣΤΙΑ είναι φορείς οι οποίοι εκπροσωπούν το σύνολο του κλάδου Τροφίμων και Ποτών.

ΛΕΣΧΗ ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - www.chefclub.gr

Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας, είναι μια επαγγελματική και μη συνδικαλιστική Λέσχη. Ιδρύθηκε το 1992 με σκοπό τη στήριξη της Ελληνικής γαστρονομίας, τη διάδοση της παραδοσιακής γαστρονομίας, την αναβάθμιση του επαγγέλματος του Αρχιμάγειρα και του Αρχιζαχαροπλάστη, καθώς και τη στήριξη και αναβάθμιση των εκπαιδευτικών σχολών τουριστικών επαγγελμάτων. Η Λέσχη Αρχιμαγείρων Ελλάδας αριθμεί 890 μέλη.

ΚΕΚ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - www.eoppep.gr

Το Κ.Ε.Κ. «Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ» λειτουργεί με την μορφή της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας κατάρτισης, συμβουλευτικής και δια βίου μάθησης. Η εταιρεία σχεδιάζει, αναπτύσσει, εφαρμόζει, υλοποιεί ενέργειες, με ίδια μέσα και με κυρίαρχο στόχο την προώθηση στην αγορά εργασίας του άνεργου εργατικού δυναμικού και τη διατήρηση της απασχολησιμότητας των εργαζομένων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΠΟΕΣΕ  έχει αναλάβει μια σειρά ενεργειών που αφορούν την Ηλεκτρονική Δικτύωση, την Δημοσιότητα και ευαισθητοποίηση :Ειδικές δράσεις Διάδοσης – διάχυσης των δράσεων του έργου και Πληροφορική  συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων για την προώθηση τους στην απασχόληση.Για την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων προκυρήσει τις παράκάτω θέσεις: Προκήρυξη συμβάσεων