Σύνθεση νέου Διοικητικού Συμβουλίου ΠΟΕΣΕ

Μετά τις Εκλογές της 26ης Μαΐου 2015 και τη συγκρότηση σε Σώμα της 8ης Ιουνίου 2015, το νεοεκλεγέν ΔΣ, συγκροτήθηκε ως ακολούθως:

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΟΕΣΕ

Πρόεδρος                     Γιώργος Καββαθάς

Α΄ Αντιπρόεδρος          Ιωάννης Τσάκος

Β΄ Αντιπρόεδρος          Δημήτριος Παναγιωτόπουλος

Γεν. Γραμματέας          Γιώργος Κουράσης

Οικ. Επόπτης                Μιχαήλ Κολιός

Αν. Γεν. Γραμματέας     Ιωάννης Κουζούπης

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου κατά αλφαβητική σειρά:

Αθανασούλας Μιχάλης, Βασιλάκης Βασίλης, Βαφειάδης Ανέστης, Γκόφας Παναγιώτης, Κοτσαμπάς Σωτήριος, Μαρμαγκιόλης Αναστάσιος, Σταυρόπουλος Ιωάννης, Τσαπατσάρης Γρηγόρης και Χήτος Μιχαήλ.

Από το Γραφείο Τύπου