Επιστολή στον Πρωθυπουργό σχετικά με τα μέτρα στήριξης του κλάδου της εστίασης

Η ΠΟΕΣΕ απέστειλε επιστολή προς τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κ. Μητσοτσάκη με προτάσεις και μέτρα στήριξης του Κλάδου της εστίασης. Στην επιστολή της η ΠΟΕΣΕ αναφέρει:

«Η εστίαση αποτελεί έναν κλάδο εντάσεως εργασίας απασχολώντας περίπου 300.000 εργαζόμενους και περισσότερα από 100.000 συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών μας.

Άντεξε τα χρόνια της οικονομικής κρίσης της προηγούμενης 10ετίας, παρότι υπήρξε αποδέκτης βαρύτατων και δυσβάστακτων αυξήσεων (φορολογικών συντελεστών, ΦΠΑ από 13% - 23% ή 24%, ΕΝΦΙΑ, τέλος επιτηδεύματος, εισφορά αλληλεγγύης, ΔΕΚΟ, δημοτικά τέλη, πνευματικά και συγγενικά δικαιώματα κ.α.), διατηρώντας τις θέσεις εργασίας.

Και ενώ αντέξαμε την 10ετη οικονομική κρίση, με ανοικτές ακόμη τις πληγές και ενώ βρισκόμαστε στο στάδιο της ανάρρωσης, ένα επιθετικός ιός ο COVID-19, μας οδηγεί στην εντατική και στο θάνατο.

Η κυβέρνηση σας θωρακίζοντας το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, παίρνοντας έγκαιρα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας και με τα αποτελέσματα να είναι ήδη ορατά, πρέπει να λάβει ουσιαστικά και γενναία μέτρα για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης, ιδιαίτερα για τον κλάδο μας, που είναι ευάλωτος και δύσκολα θα μπορέσει να επιβιώσει χωρίς αυτά τα μέτρα.

Ο κλάδος της εστίασης έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, όπως την απώλεια πρώτων υλών αξίας χιλιάδων ευρώ (ευαλλοίωτα-κρέατα-ψάρια-λαχανικά), μεγάλα ενοίκια λόγω πολλών τετραγωνικών, δαπάνες ηλεκτροδότησης (παραμένουν σε λειτουργία ψυκτικά στοιχεία), δεν υπάρχει περίπτωση αναπλήρωσης του κύκλου εργασιών των μηνών που παραμένουν κλειστά.

Η συμμετοχή, δε, του κλάδου στο τουριστικό προϊόν είναι μεγάλη λαμβανομένης υπόψη της σύνδεσης του με τον τουρισμό, άλλωστε η γαστρονομία αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας.

Κύριε Πρωθυπουργέ,

Προσφεύγουμε σε εσάς και ζητάμε την προσωπική σας παρέμβαση στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μέτρων στήριξης του κλάδου όπως:

Α) Ευπαθή και ευαλλοίωτα προϊόντα (κρέατα-ψάρια-λαχανικά) των οποίων το κόστος επωμισθήκαμε, λαμβανομένου υπόψη ότι η εντολή αναστολής λειτουργίας ξεκίνησε το Σάββατο 14/03/2020, δηλ. τη στιγμή που οι επιχειρήσεις είχαν ήδη κάνει αγορές (Σάββατο – Κυριακή) με κόστος από 1000 έως μερικές χιλιάδες €, χωρίς καμία αποζημίωση να έχει προβλεφθεί.

Β) Το μέτρο της μείωσης των ενοικίων κατά 40%, αν και θετικό, για τον κλάδο είναι ελάχιστο, λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ύψους των ενοικίων λόγω του εμβαδού που χρειάζονται οι επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν και την τοποθεσία (συνήθως στα πιο εμπορικά σημεία), με κόστος χιλιάδες ευρώ.

Το αίτημά μας είναι η επιδότηση του συνόλου του ενοικίου κατά το διάστημα της αναστολής και μετά την λήξη της, επιδότηση του 40% μετά την λήξη της πανδημίας μέχρι 30/08/2020.

Γ) Έκτακτο επίδομα 800 €

Είναι άδικο για τις επιχειρήσεις (ατομικές ή εταιρίες Ο.Ε, Ε.Ε. κ.α) να εξαιρούνται από το βοήθημα των 800 € αν ο αριθμός των εργαζομένων υπερβαίνει τα 5 (πέντε άτομα). Δεν έχει ληφθεί καμία μέριμνα, ούτε στα πλαίσια της Ε.Ε. για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, βάση του ορισμού που έχει καθοριστεί. Με την απόφαση Ε2003 (1422) της 6ης Μαΐου 2003 που ως πολύ μικρές επιχειρήσεις ορίζονται οι επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 10 εργαζόμενους σε Ε.Μ.Ε. Έτσι φαίνονται επιχειρήσεις να απασχολούν 8 άτομα (με διάφορες μορφές απασχόλησης π.χ. πλήρους, μερικής κλπ), αλλά αν κάποιος τους υπολογίσει σε Ε.Μ.Ε. οι εργαζόμενοι είναι λιγότεροι από 5 (πέντε).

Πρόταση : Δικαιούχοι πρέπει να είναι όλες οι επιχειρήσεις ανεξάρτητα του αριθμού εργαζομένων ή τουλάχιστον ο ορισμός των δικαιούχων να συμβαδίζει με την απόφαση της Ε.Ε., δηλ. να υπολογίζονται σε Ε.Μ.Ε.

Δ) Ένταξη του κλάδου σε προγράμματα επιχορήγησης ρευστότητας.

Ε) Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων μετά την λήξη της πανδημίας για διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών.

ΣΤ) Ένταξη του κλάδου σε νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ.

Ζ) Μείωση του ΦΠΑ στο 13% στο σύνολο του κλάδου ή και σε μονοψήφιο ΦΠΑ.

Η) Άμεση ψήφιση νόμου για την δημιουργία ενός ενιαίου φορέα είσπραξης πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων και καθορισμού του αμοιβολογίου μέσα από συλλογική διαπραγμάτευση δημιουργών και χρηστών.

Θ) Ειδική μέριμνα για τις εποχιακά λειτουργούσες επιχειρήσεις που δεν άνοιξαν λόγω της πανδημίας, με ήδη λειτουργικό κόστος ενοίκια, ΔΕΚΟ, επενδύσεις κλπ., και άμβλυνση των συνεπειών από την μείωση του χρόνου λειτουργίας τους και της αναμενόμενης μείωσης της τουριστικής κίνησης, αντίστοιχες των ξενοδοχείων.»