Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης

Τι είναι;

Το Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και τον χειρισμό των τροφίμων για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης του προσωπικού που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τα τρόφιμα, ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή υγιεινών και ασφαλών τροφίμων.
Το Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης θα πρέπει να το διαβάζει το προσωπικό σας και το έντυπο να τηρείται και σε αρχείο (φάκελος Νο2 ΕΦΕΤ) στην επιχείρησή σας.

Τρόποι παραγγελίας

Μπορείτε να το παραγγείλετε και να σας το αποστείλουμε αντικαταβολή με κούριερ.

Τιμές;

Η τιμή του Εγχειριδίου Βασικής Εκπαίδευσης είναι 12 ευρώ.

Σημ. Η κάθε παραγγελία χρεώνεται με συνολικά έξοδα αποστολής 12 ευρώ

(δηλαδή παραγγελία Οδηγού Υγιεινής-Εγχ. Βασ. Εκπαίδευσης-Αφίσας ή συνδυασμός αυτών έχουν έξοδα αποστολής 12 ευρώ στο σύνολο, εκτός της περίπτωσης παραγγελίας πολλών εντύπων τα οποία ξεπερνάνε το όριο των κιλών και σε αυτή την περίπτωση η χρέωση γίνεται με το εκάστοτε βάρος των εντύπων)