Λειτουργία πληροφοριακού συστήματος γνωστοποίησης - Εγκύκλιος Υπουργείου και Eγχειρίδιο Xρήσης

Ενημερωθείτε σχετικά με την εγκύκλιο και το εγχειρίδιο χρήσης της Γεν. Γραμματείας Βιομηχανίας όσον αφορά στην έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης των δραστηριοτήτων που διέπονται από το καθεστώς γνωστοποίησης του Ν. 4442/2016, όπως πχ αυτές των μεταποιητικών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των τουριστικών καταλυμάτων.