Ρυθμίσεις χρεών προς ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών Ν. 4483/2017

Μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις και καταθέσεις υπομνημάτων τόσο της ΠΟΕΣΕ, όσο και της ΓΣΕΒΕΕ στον Υπουργό Εσωτερικών για την βελτίωση του Σ/Ν, ψηφίστηκε στη Βουλή ο νόμος 4483/2017 σύμφωνα με τον οποίο ρυθμίζονται οι βεβαιωμένες ή οι οφειλές που θα έχουν βεβαιωθεί έως και τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 προς τους ΟΤΑ και ΝΠΔΔ αυτών είτε εφάπαξ με απαλλαγή του συνόλου των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό 100%, είτε με δόσεις και ανάλογες απαλλαγές σε ποσοστά που κυμαίνονται από 80% έως 50% των προσαυξήσεων και τόκων εκπρόθεσμης καταβολής. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης τελούν σε αναστολή ή έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση με την αντίστοιχη απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης. Υπάγονται επίσης και οφειλές που δεν έχουν βεβαιωθεί λόγω εκκρεμούς δικαστικής αμφισβήτησης εφόσον φυσικά ο οφειλέτης παραιτηθεί από τα ένδικα μέσα.

Η σχετική αίτηση υποβάλλεται το αργότερο έως τις 30 Νοεμβρίου 2017 στην αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή ΝΠΔΔ αυτού.

Διαβάστε στον σχετικό νόμο τα παρακάτω άρθρα για την πλήρη ενημέρωσή σας:

Άρθρο 52      Ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ Α΄Βαθμού

Άρθρο 53      Επέκταση ρύθμισης

Άρθρο 55      Αποκατάσταση κοινόχρηστου χώρου από αυθαίρετη κατάληψη και προσωρινή αφαίρεση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρους, σε περίπτωση καθ’ υποτροπήν αυθαίρετης χρήσης από τον δικαιούχο

Άρθρο 57      Δημοτικός φόρος Δωδεκανήσου

Άρθρο 62      Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Διαβάστε και κατεβάστε το Ν.4483/2017 απο το παρακάτω link

Ν. 4483/2017