Αυστηρά πρόστιμα καπνίσματος και ατμίσματος

 

nosmoking

 

Διαβάστε παρακάτω την εγκύκλιο που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας σχετικά με την εφαρμογή του Ν. 4419/2016 αναφορικά με τα προιόντα καπνού και άλλα συναφή προιόντα και χρήση-κατανάλωση αυτών και τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Διαβάστε αναλυτικά την εγκύκλιο του Υπουργείου.