ΝΕΑ Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ 47829_2017

Διαβάστε τη νέα Υγειονομική Διάταξη Υ1Γ 47829/23-6-2017 (ΦΕΚ Β΄ 2161/23-6-2017) σχετικά με τους Υγειονομικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών.

 

ΦΕΚ Υγειονομικής Διάταξης πατήστε εδώ