Οδηγός Υγιεινής

Τι είναι;

Ο «Οδηγός Υγιεινής» είναι ένα εγχειρίδιο που απευθύνεται στους υπευθύνους  των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης  και ζαχαροπλαστικής για την συμμόρφωση προς τους κανονισμούς της ΚΥΑ 487/ ΦΕΚ 1219Β’ 4.10.2000 σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων η οποία εκδόθηκε σε εναρμόνιση  προς τη κοινοτική οδηγία 93/43/ ΕΟΚ του Συμβουλίου. 
Αφορά το χώρο του παρασκευαστηρίου και θα πρέπει το έντυπο να τηρείται και σε αρχείο (φάκελος Νο1 ΕΦΕΤ) στην επιχείρησή σας.

Τρόποι παραγγελίας

Μπορείτε να τον παραγγείλετε και να σας τον αποστείλουμε αντικαταβολή με κούριερ.

Τιμές;

Η τιμή του Οδηγού Υγιεινής είναι 7 ευρώ.

Σημ. Η κάθε παραγγελία χρεώνεται με συνολικά έξοδα αποστολής 12 ευρώ

(δηλαδή παραγγελία Οδηγού Υγιεινής-Εγχ. Βασ. Εκπαίδευσης-Αφίσας ή συνδυασμός αυτών έχουν έξοδα αποστολής 12 ευρώ στο σύνολο, εκτός της περίπτωσης παραγγελίας πολλών εντύπων τα οποία ξεπερνάνε το όριο των κιλών και σε αυτή την περίπτωση η χρέωση γίνεται με το εκάστοτε βάρος των εντύπων)